Fagsamling for kontaktpersoner i nettverk for forebygging av vold, overgrep, krenkelser og omsorgssvikt for barn og unge i kommunene

RVTS Nord, Sametinget, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer deg som er kontaktperson for forebygging av vold, krenkelse, overgrep og omsorgssvikt mot barn og unge i din kommune til fagsamling i Tromsø 3.-4.april. Reise og opphold dekkes for én kontaktperson per kommune. Kommunen kan gjerne delta med flere personer, men må da selv dekke utgiftene for disse. Arrangørene dekker middag for de som ønsker å delta. Deltagere må selv legge ut for reisen og sende reiseregning på eget skjema (kommer). Dersom man ikke møter til arrangementet, vil man bli fakturert for reise, opphold og dagpakker.

Kommunen (eller dere selv) må legge ut for reisen og sende reiseregning til RVTS. 

I dette skjemaet ber vi deg som er ny kontaktperson og ikke kan delta på samlingen om å registrere dette særskilt. Dette for at vi skal ha oversikt over kontaktpersonene i kommunene.

Program

3. april

12:00-13:00 Oppstart

13:00-14:00 Lunsj

14:00- 14:30- Bli kjent med verktøyene

14:30-15:00 – Eksempel fra en kommune

15:00- 15:15 Pause

15:15-15:45- Grupper: erfaringsdeling

15:45-16:00 Oppsummering i plenum

16:00-17:00- Handlingsplan “Vold i nære relasjoner”

19:00 Felles middag

4.april 

08:30- 09:30- lovverk og nye opptrappingsplaner

09:30-09:45 – Pause

09:45-10:30 – Hva skjer etterpå? Barnehuset

10:30- 12:30- Gruppearbeid: implementering

12:30-13:00 Veien videre

13:00 Lunsj og avslutning

 

Med forbehold om endringer

Vi gleder oss til to flotte dager i Tromsø!


 

Registreringsskjema