Fagkonferanse om Vold i Nære Relasjoner for Tingvoll, Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem og viktig satsingsområde, som Tingvoll, Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure har jobba systematisk med de siste år med utarbeiding av eigne handlingsplaner. Arbeidet med å forebygge vald i nære relasjoner krev brei tverrfaglig tilnærming.

Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, samt barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller inn under denne betegnelsen. Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep rammer mange i Norge. Nasjonale tall viser at 75-150 tusen blir utsatt for vold i nære relasjoner hvert år.
Et særtrekk ved vold i nære relasjoner, er den tette sammenvevingen mellom vold og kjærlighet. Dette gjør at det for mange er svært vanskelig å fortelle om volden. Den kan også være svært vanskelig å oppdage

Kommunene er pliktig til å både forebygge, avdekke, og avverge vold og seksuelle overgrep.

Samarbeidet innad i kommunen og sammen med andre aktører er derfor viktig for å klare å bekjempe vold i nære relasjoner. Fagkonferansen har som mål å styrke forståelsen mellom ulike tjenester, organisasjoner og deres tilbud, samt få konkrete råd ved bekymring for å nevne noe.
Utfyllende program ligger vedlagt.


Målgruppe: Ansatte i kommunehelsetjenesten, helse og omsorg, oppvekst, politikontakter, frivillige, studenter, krisesenteret i Tingvoll, Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 28.02.2023. Manglende oppmøte eller avmelding etter bindende påmelding blir fakturert 500kr,- 

Påmeldingsskjema finn du på denne sida.  Spørsmål om påmelding rettast til [email protected] eller telefon 71 25 85 11.

Stadfesting:  Påmelding blir stadfesta direkte til e-post etter påmelding. Får du ikkje stadfesting er du ikkje påmeldt. Sjekk om du har fylt ut alle felt.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon