Fagdag i kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterar saman med NAV Møre og Romsdal: presentasjon av Kompetansekassa (nytt verktøy i arbeidet med KVP som ligger på Navet)

Målgruppe: Tilsette i NAV kontor som har KVP som ein av sine arbeidsoppgåver; identifisere personar som kan ha rett til KVP, lage program og følgje opp KVP deltakarar. KVP-kontaktpersonar og deltakarer i KVP-nettverket er svært aktuelle. Fagdagen er og relevant for leiarar som har eit ansvar for å legge til rette for KVP-arbeidet. 

Program: 
09:30 Registrering
10:00 Velkommen
10:15 Presentasjon av Verktøy for arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ Elisabeth Munch Ellingsen og Ilirjana Neziri.
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 13:50 Verktøy for arbeidet med kvalifiseringsprogrammet forts. (pause ved behov)
13:50 – 14:00 Avslutning/oppsummering
Vel heim

Fordi vi legger opp til casejobbing denne dagen ber vi om at du tar med deg PC’en din 

Deltaking: Dersom det er stor påmelding, vil vi prioritere og fordele desse plassane. Vi ber derfor at det enkelte NAV kontor vurderer kven dette kurset er mest aktuelt for.

Økonomi: Kurset er gratis for målgruppa. Deltakarar med reiseveg over 2 timar kan få dekt overnatting frå 20.06.23. NB! Husk å sjekke ut av rommet før fagdagen startar.

Reisekostnader dekkast av arbeidsgivar. Statsforvaltaren er miljøfyrtårnsertifisert og oppmodar dei som har høve til det om å reise kollektivt


Elektronisk påmelding innan 06. juni 2023. Vi ber om at frist for påmelding blir haldt. Spørsmål om påmelding og endringar skal rettast til e-post: [email protected]

For nærare informasjon om innhaldet i fagdagen kan du ta kontakt med: Oddhild Johnsen [email protected]

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon