Møte om eksamen i grunnskolen 2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til informasjonsmøte om eksamen våren 2023. Under finn de invitasjon og påmelding til møtet som blir gjennomført i Teams.

Program for møtet:

  • Nytt om eksamen og vurdering
  • Informasjon om eksamen våren 2023
    - Sentrale fristar og datoar
    - PAS/PGS (Nytt gjennomføringssystem)
    - PAS-eksamen for skuleeigar / skuleadministrator

Målgruppe: Eksamensansvarlege i kommunane i Møre om Romsdal. Skuleleiarar/eksamensansvarlege ved offentlege og private skular med ungdomstrinn, samt vaksenopplæringssentra.

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 06.02.2023. Påmeldingsskjema finn du på denne sida.  Spørsmål om påmelding rettast til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller telefon 71 25 85 11.

Stadfesting:  Påmelding blir stadfesta direkte til e-post etter påmelding. Får du ikkje stadfesting er du ikkje påmeldt. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

 

Registreringsskjema

Verksemd / Virksomhet
 *
Fornamn / Fornavn
 *
Etternamn / Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
 *