Digital verkstad i klimabudsjett for kommunane

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til verkstad i klimabudsjett.

Verkstaden vil veksle mellom: 

• erfaringsdeling frå nokon av dei ti kommunane som har utarbeida klimabudsjett for 2023 

• praktisk gruppearbeid i kvar enkelt kommune med klimabudsjett for 2024 

Gruppearbeidet vil er tilpassa både dei som skal i gong med sitt fyrste klimabudsjett og dei som allereie har kome godt i gong med arbeidet. 

Alle vil kunne komme videre i arbeidet i sin kommune i løpet av verkstaden.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon