Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge

Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS-Midt og RVTS-Nord inviterer til digital konferanse 3. mai.

For fjerde år på rad arrangeres denne konferansen, som har hatt stor deltakelse fra våre tre nordligste fylker. Sentrale tema i år er samarbeid og samhandling for å forebygge vold og overgrep. Mangfoldsperspektiv blir en rød tråd i konferansen og en integrert del av innleggene.

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med barn og unge. Konferansen blir ledet av representanter fra Ungdomsrådene i de tre fylkene.

Konferansen er gratis. Lenke til konferansen sendes ut til påmeldte i forkant. De som er påmeldt får i tillegg tilgang til opptak og presentasjoner i etterkant.

Påmeldingsfrist: 30.april

Informasjon på samisk ligger under vedlegg.

Program

Møteledere gjennom dagen er Parahini Parabaran, leder av Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark, Sigurd Hjelle, leder av Ungdommens fylkesråd i Nordland og Victoria Ngaiza Finnvik leder Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag.

11:30-12:30
Del 1: Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn

Kulturelt innslag
Mickael Sommerseth, Erfaringskonsulent GEO-Tromsø

Velkomsthilsen
Kunnskapsminister Tonje Brenna

Velkomsthilsen
Runar Myrnes Balto, Sametingsrådet

Plikten til samhandling og samordning
Jurist Karoline Johnsen og Mille Marie Elvebø, Statsforvalteren i Nordland
12:35-13:25
Del 2: Barn har rett til liv, helse og utvikling

Sammen i Selbu – en modell for forebyggende arbeid i Selbu kommune
Vibeke Slind, prosjektkoordinator Sammen i Selbu
Geir Håvard Mebust, sektorsjef oppvekst Selbu kommune

Når foreldre strever, trenger ufødte og små barn å bli fanget opp – Hva er ”Tidlig inn”?
Christy Edvardsen, spesialkonsulent RVTS Nord

Ti år med ”Tidlig inn" i Vadsø kommune
Outi Gunnari, jordmor og spesialist på sexologisk rådgiving 
13:50-14:35
Del 3: Barn har rett til omsorg og beskyttelse

Tverrfaglig konsultasjonsteam – samarbeid for hjelp til sammensatte utfordringer
Lars Westermann, Statens barnehus Tromsø

Møte med samiske barn i barnehuset Rita Thomassen
Statens barnehus Tromsø

Rett og plikt til å varsle for å hindre
Bjørn Soknes, spesialrådgiver innen rettspsykiatri ved St. Olav
14:45-15:30
Del 4: Barn har rett til kunnskap og medvirkning

Samiske barns rettigheter i barnehagen- fra lovverk til praksis
Jill Abelsen Olsen, Nasjonalt samisk kompetansesenter, NASAK 

Barn, unge og pornografi
Morten Jensås Lundgren, RVTS Midt

«Jeg vet» og «Snakke» - verktøy for deg som arbeider med forebygging av vold og overgrep mot barn
Siri Leraand, RVTS Midt og Liv Eli Gaup, RVTS Nord
15:30 Avslutning for dagen


Kontaktpersoner

Trøndelag:

Nordland:

Troms og Finnmark:

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon