Barnets beste - fra teori til praksis

Bilde: Bielke&Yang/Alexandra Gjerlaugsen 

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?
Vi ønsker velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne.


Barneombudets nye e-læringskurs gir innføring i barnets beste-vurderinger og i barns medvirkning på både systemnivå og individnivå. På dette seminaret ønsker vi å presentere kurset og modellen, som vi håper kan bli nyttig i kommunenes arbeid med å sikre barnets beste i praksis.

Seminarene arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalternes nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis, hvor alle landets statsforvaltere er representert.

Målgruppe er alle som jobber med saker og tema som angår barn og unge, direkte og indirekte.

 

Du kan følge med på streamen her


Påmelding

Deltagelse er gratis. I Tromsø har du mulighet til å delta fysisk på The Edge eller digitalt.

Du må melde deg på både om du skal delta fysisk eller digitalt. Alle som er påmeldt vil få tilsendt opptak i etterkant.

Det er begrenset med plass til fysisk oppmøte. Påmeldingsfristen er 7. mars kl. 12:00.11.mars kl 12-14: Fysisk seminar og live-stream på nett fra Tromsø12:00-12:45

Velkommen og praktisk informasjon ved møteleder Egil Jens Pettersen

Innledning til dagens tema ved statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker

Barnets beste - fra teori til praksis ved barneombud Inga Bejer Engh og seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt12:45-13:00
Pause13:00-13:30Hvordan få til god medvirkning med barn og unge? ved Tromsø ungdomsråd
Hvordan kan kommunene jobbe systematisk med barn og unges rettigheter? To eksempler fra nord:
  • Innlegg med kommunedirektør i Harstad kommune Børge Toft
  • Innlegg med ordfører i Lebesby kommune Sigurd Rafaelsen


13:30-14:00Panelsamtale med alle innledere
Spørsmål og kommentarOm e-læringskurset

Alle som tar beslutninger på vegne av samfunnet skal vurdere hva som er best for barn, både på individnivå og på systemnivå. De viktigste beslutningene for barn blir ofte tatt på lokalt nivå, og derfor er alle som jobber i en kommune viktige for at barnets beste blir ivaretatt. Kommunen skal være et godt sted for barn å vokse opp.


Målet med å vurdere barnets beste på systemnivå er å kartlegge og vurdere barn og unges interesser og behov. Dette skal inngå som en del av beslutningsgrunnlaget i saker som berører barn og unge. Ved å gjøre en slik vurdering vil du kunne ta beslutninger som gir barn et best mulig tilbud, samtidig som du sikrer riktig bruk av samfunnets ressurser.


Barneombudet har lenge jobbet med hvordan flere beslutninger på systemnivå kan ivareta barnets beste. Vi har satt prosessen med å vurdere barnets beste inn i en modell med fire steg – vite, vurdere, vekte og vise. Samtidig har vi utviklet et praktisk verktøy som kan brukes for å gjennomføre prosessen, kalt barnerettighetsvurderinger.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon