Aktuelt for barnehagesektoren

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterar til møte i barnehagesektoren

Tema for møtet

- Aktuelt i barnehagesektoren og nytt innan regelverk v/Statsforvaltaren
- Med ombudsblikket på barnehagebarnas rettighetsvern v/mobbeombod Kristin Øksenvåg
- Samarbeidspraksis i laget rundt barna v/Silje Ims Lied, Høgskulen i Volda

 Målgruppe

- Kommunen som barnehagemyndigheit
- Private barnehageeigarar
- Kommunen som barnehageeigar
- Andre aktuelle samarbeidspartar som PP-leiarar, UH, KS

Påmelding

Det er elektronisk bindande påmelding innan 26.09.2022.  

Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på e-post til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 11. 

Stadfesting 

Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din e-post når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon