Aktuelt for barnehagesektoren

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til møte med barnehagesektoren 

Program

  • Velkommen og informasjon v/Statsforvaltaren
  • Ukrainakrisa – erfaringsdeling frå Molde kommune
  • Barnehagen for en ny tid – nasjonal barnehagestrategi mot 2030 v/Statsforvaltaren
  • Lokal kompetanseutvikling i Møre og Romsdal v/Statsforvaltaren
  • Kompetanseløftet v/Statped
  • Arbeid med psykososialt barnehagemiljø – erfaringsdeling frå Gjemnes kommune

Velkommen!

Oppkobling

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAyODI0ZWYtOWZjZi00YThiLWJmYTYtNGNmY2VkMjIzNmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%2238f77d8f-4440-4be3-9ca7-f7bfca9ce841%22%7d

Målgruppe

Kommunen som barnehagemyndigheit , private barnehageeigarar, kommunen som barnehageeigar, andre aktuelle samarbeidspartar som PP-leiarar, UH, KS

Påmelding

Det er elektronisk bindande påmelding innan 25.04.2023. Påmeldingsskjema finn du på denne sida.  Spørsmål om påmelding rettast til [email protected] eller telefon 71 25 85 11.

Stadfesting

Påmelding blir stadfesta direkte til e-post etter påmelding. Får du ikkje stadfesting er du ikkje påmeldt. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon