Aktuell informasjon frå Statsforvaltaren innanfor områda barnehage, barnevern og skule

Program
Velkomen og informasjon om overordna føringar v/direktør Maren Ørjasæter
Barnevern v/fagleiar Liv Aasen
Barnehage v/fung. ass direktør Gro Toft Ødegård
Skole v/fagleiar Elin Braa Rangnes og seniorådgivarane Einar Hernborg og Annhild Lorentzen

Målgruppe
Kommuneleiing, barnehagemyndigheit, barnevernleiarar, skulefagleg ansvarlege, barnehage- og skuleeigarar
Andre aktuelle aktørar som t.d. UH, KS

Påmelding
Det er elektronisk påmelding. Påmeldingsskjema finn du på denne sida.
Lenke til webinaret blir sendt ut til dei som er påmeldt. Dette er eit opptak som er tilgjengeleg for påmelde i perioden 14. februar til 14. mars 2023.

Spørsmål om påmelding rettast til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller telefon 71 25 85 11.

Stadfesting
Påmelding blir stadfesta direkte til e-post etter påmelding. Får du ikkje stadfesting er du ikkje påmeldt. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon