Påmelding

ArrangørStatsforvaltaren i Vestland
ArrangementØving- og fagseminar om CBRNE med særleg vekt på atomberedskap
StedThon Partner Hotel Førde
Tidspunkt26.09.2024 09:00
Sluttidspunkt26.09.2024 14:30
 

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer 26. september eit gratis øvings- og fagseminar om CBRNE med særleg vekt på atomberedskap i Førde. 

Vi arrangerte hausten 2022 eit tilsvarande seminar i Bergen. Ein konklusjon frå samlinga var at det er behov for meir kunnskap og trening, ikkje minst utanfor Bergensområdet.I tillegg til behovet for akutt innsats for å redde liv og helse (redningsteneste), vil CBRNE-hendingar nesten alltid gi samfunnsmessige konsekvensar som må handterast parallelt. Det kan gjere det ekstra utfordrande for samvirket.

Målgruppe for seminaret er særleg taktisk nivå, dvs innsatsleiarar i naudetatane, Sivilforsvaret og Heimevernet. Vi meiner likevel at det òg er aktuell for folk som jobbar på operativt nivå i desse organisasjonane (tilsette på fagsentralane eller folk som har stabsfunksjonar), og for kriseleiinga i kommunane.

Samlinga vil vere ein kombinasjon av foredrag, case/bordspel med tilhøyrande tematikk og diskusjonar. Målet for samlinga er at vi ved å tydeleggjere ansvar og oppgåver og rekkefølge for tidlege tiltak i første linje, aukar evna til samvirke mellom involverte aktørar i regionen. 

Mange beredskapsorganisasjonar er vant med å øve sjølv, men frå tidlegare øvingar har vi sett at det òg gir mykje læring i å observere kvarandre. Ved å invitere aktørar med ulike roller ved ei CBRNE-hending, håpar vi å bidra til at aktørane vert kjent med kva andre kan bidra med, og med det gjere ei uønskt hending meir handterleg og forståeleg.

Har du spørsmål rundt arrangementet ta kontakt med arrangøren::
Navn: Sindre Andre Haug
Mobil: 57643007
E-post adresse: [email protected]


Trykk her for å tipse andre om dette arrangementet
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon