Dialog SKOG 2/24 - Oppfølging av ulovlege landbruksvegar

Hei og velkomen til møteserien Dialog SKOG. 

Hyggeleg at du melder deg på det komande arrangementet med tema "Korleis bør kommunen følgje opp ulovlege landbruksvegar og når er det krav til reguleringsplan?". 

Vi sett veldig pris på at du vert med og er spent på  dine bidrag i diskusjonen, dine spørsmål og forventningar. Send gjerne spørsmål allereie i forkant slik at føredragshaldarar kan gjere sine innlegg så aktuelt som mogleg.

Vi ser fram til 20.august og meir fagleg utveksling. Ei lenke for Teams-innlogging får du tilsendt seinast dagen før arrangementet.

Med helsing frå dei skog-,miljø- og klimaansvarlege hjå Statsforvalteren

 

Registreringsskjema

Verksemd / Virksomhet / kommune
 *
Eining / Enhet / Avd.
 *
Fornamn / Fornavn
 *
Etternamn / Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/Kategori
 *
Har du spørsmål til føredragshaldarar allereie no?
Spørsmål
Takk, vi sender spørsmålet ditt til vedkomande.
 *