Erfaringssamling- fosterhjemsomsorgen i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Bufetat region nord inviterer til fagsamling om fosterhjemsarbeid. Kommunene Vadsø, Salangen, Senja og Tromsø samarbeider med oss om denne samlingen.


Tema i denne samlingen vil omhandle arbeid med rekruttering av fosterhjem, herunder rekruttering av fosterhjem i barnets familie eller nære nettverk. Videre er tema oppfølging av fosterhjem.


Formålet med samlingen er å skape en arena for erfaringsutveksling på fosterhjemsområdet. Dere vil få siste nytt om fosterhjemsmeldingen v/ Bufdir., og det vil bli et innlegg fra RKBU om fosterhjem i slekt og nettverk. Det legges opp til erfaringsutveksling i grupper.

Vedlagt: foreløpig program. Endelig program blir lagt ut på vår hjemmeside når det er ferdigstilt.

Praktisk informasjon:


Målgruppe: Kommunens barnevern, herunder ansatte som har ansvar for fosterhjemsarbeid.

Deltakelse: Vi har 60 ledige plasser. Vi ønsker at alle kommuner får mulighet til å delta. Det innebærer at de kommunene med mange påmeldte kan risikere å få med færre deltakere enn de i utgangspunktet har meldt på, ut fra antall deltakerplasser. Statsforvalteren vil ta kontakt med de dette måtte gjelde dersom det blir aktuelt. Bufetat og Statsforvalteren er inkludert i de 60 plassene.

Overnatting fra 3.-4 juni: Statsforvalteren og Bufetat dekker overnatting for de som måtte ha behov for det.

Reiseutgifter: Må dekkes av den enkelte kommune.

Påmeldingsfrist: 1 mai. Påmeldingen er bindende.
Kontaktpersoner


77642030
77642057

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon