Saami Ski Race 8. april 2018

Hinnat 31.1.2018 saakka

 90 km / 75 eur

 60 km / 55 eur

 30 km / 40 eur

Hinnat 1.2.-31.3.2018 klo 23.59.59 asti

 90 km / 80 eur

 60 km / 60 eur

 30 km / 45 eur

Hinnat 1.4 klo 00:01 - 5.4.2018 klo 23.59.59 saakka.

 90 km / 95 eur

 60 km / 75 eur

 30 km / 45 eur REGISTRATION UNTIL START TIME NO TIMETAKING

Jälki-ilmoittautuminen 6.4 klo 00:01 - 7.4.2018 klo 23:59:59

 90 km / 150 eur

 60 km / 110 eur


Lisätietoja: Anne Keskitalo-Hohti, puh. +358 40 831 2227 , info@saamiskirace.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS: Norske løpere som IKKE har betalt årslisens for ski, er forpliktet til å betale engangs lisens.

Dette er løpernes eget ansvar.

90 km: 60 (€ 7) eller 150 kroner (€ 16) (aldersavhengig)

60 km: 60 kr (7 Euro)

30 km: 60 kr (7 Euro)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse påmeldings prisene er gyldig til 31. januar 2018 kl 23:59:59:

90 km / 75 eur

60 km / 55 eur

30 km / 40 eur

Påmelding fra 1. februar til 31. mars 2018 kl 23:59:59

90 km / 80 eur

60 km / 60 eur

30 km / 45 eur

Påmelding fra 1 .apr kl 00:01 -5. apr 2018 kl 23:59:59:

90 km / 95 eur

60 km / 75 eur

30 km / 45 eur INGEN TIDTAKING, PÅMELDING TIL STARTTIDSPUNKT

Påmelding fra 6.apr kl 00:01 -7. apr 2018 kl 23:59:59:

90 km / 150 eur

60 km / 110 eur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


These prices are valid until 31. January 2017, at time 23:59:59:

90 km / 75 eur

60 km / 55 eur

30 km / 40 eur

Pregistration fees from 1. February until 31. March 2017, at time 23:59:59:

90 km / 80 eur

60 km / 60 eur

30 km / 45 eur

Preregistration fees from 1. Apr 00:01 - 5. Apr 2018, at time 23:59:59:

90 km / 95 eur

60 km / 75 eur

30 km / 45 eur NO TIMETAKING, REGISTRATION UNTIL START TIME

Post-registration fees from 6. Apr 00:01 - 7. Apr 2018, at time 23:59:59:

90 km / 150 eur

60 km / 110 eur


 

Registration form