Praktisk kurs i spirometri

PRAKTISK KURS I SPIROMETRI

Målgruppe: Sykepleiere/fysiologer og helsesekretærer som arbeider med lungefunksjonsmålinger på sykehus eller i privat praksis/fastlegekontor.
Læringsmål: Deltakerne skal kunne gjennomføre gode spirometritester og reversibilitetstester
Tid: Onsdag 5. februar 2020 kl 08:30 -15:30
Sted: OUS Ullevål sykehus, Søsterhjemmet, inngang 2A, 3. etasje, møterom 3806
Kursleder: Elisabeth Edvardsen
Godkjenninger: Kurset er godkjent med 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie, Kurset er godkjent med 7 timer til klinisk fagstige/kompetansebevis for helsesekretærer

Program (med forbehold om endringer):

Kl 0830-0900: Registrering
Kl 0900-0930: Intro spirometri
Kl 0930-1000: Målevariabler
Kl 1000-1030: Korrekt prosedyre m/demonstrasjon
Kl 1030-1050: Pause
Kl 1050-1130: Retningslinjer og krav til godkjent utførelse, feilkilder
Kl 1130-1200: Tolkning av spirometri m/kasuistikker
Kl 1200-1300: Lunsj
Kl 1300-1515: Workshop
      Stasjon 1: Spirometri: praktisk gjennomføring og pedagogisk tilnærming
      Stasjon 2: Tolking av spirometri
      Stasjon 3: Reversibilitetstesting
Kl 1515-1530: Oppsummering

Påmelding er bindende

Fulltegnet kurs? Ønsker du å stå på venteliste for kurset, så send oss en e-post. Ved stor pågang kan det være aktuelt å sette opp nye kurs.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon