Sosial kontroll på tvers

Å kjempe for individets frihet og motvirke negativ sosial kontroll er kjernen i Født Fris samfunnsoppdrag.

Hvis vi ikke kommer oss videre med samtalen, og omsetter ord til handling, vil ikke historiene som fortelles være annet enn konstateringer av tingenes tilstand. 


Derfor åpner Født Fri høstprogrammet vårt med en konferanse og en møteplass som har som mål å vise vei ut av negativ sosial kontroll og ukultur. Og for å informere pårørende om hvordan de kan bidra for å gjøre denne kampen lettere. Vi ønsker i tillegg å gi sakkyndige mer kunnskap og redskaper for å forstå den sosiale kontrollen.


Påmeldingen er gratis. https://fodtfri.no/sosial-kontroll-pa-tvers/

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon