SonoMSK Oslo 2020

Interessegruppen for ultralyd UIPP inviterer i september 2020 til ny SonoMSK Oslo ultralyd kongress. Vi gjentar suksessen fra 2018 og håper mange fra fagmiljøet ønsker å delta også neste år.


The interest group for Ultrasound in Private Pratice are happy to invite to a Scandinavian congress in MSK Ultrasound in Oslo 11.September and 12. September 2020. 


All the lectures will be given in english
Vi har allerede signert flere internasjonale storheter innen Msk ultralyd som kommer til Oslo. Professor Jon Jacobsen, Professor Eugene McNally, Consultant Physiotherapist Robert Laus og Professor Carles Pedret. 


We have already signed several great international lecturers in Msk ultrasound who will come to Oslo.

Professor Jon Jacobsen, Professor Eugene McNally, Consultant Physiotherapist Robert Laus and Professor Carles Pedret. 

 


Lik eventen på Facebook for å holde deg oppdatert 🙏😀


Like this event on Facebook and keep updated 🙏😀
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) er med som medarrangør på SonoMSK. 


Godkjenninger/Approvals: 


Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) 


Deltakelse ved kongressen gir 14 timer som faglig vedlikehold av tittel eller som relevante kurstimer for å søke om spesialisering som Spesialist i Muskel og Skjelettt Ultralydd -MPFF.


Deltakelse ved kongressen gir 14 timer som faglig vedlikehold av tittel som Spesialist i Muskel og Skjelettt Fysioterapi -MPFF.Norges Naprapat Forbund:


Deltakelse ved Ultralydkongressen 2018 gir 6 poeng i Nnf`s poengsystem.


Norsk Osteopatforbund


Norsk Osteopatforbund godkjenner ultralyd kongressen med 12 timer i NOF´s registreringssytem for faglig oppdatering.

 

Registreringsskjema

First name
 *
Surname
 *
Date of birth e.g. 01.01.1990
E-mail
 *
Gjenta e-post
 *
Mobile phone
 *
Speciality
 *
Klasse/kategori
 *
EXTRA ACCOMODATION
Betalingsmetode
 *