Sommerleir 2019


Invitasjon til sommerleir på Oppdal 2019

 

Cerebral Parese Foreningen Trøndelag (CP) ønsker også i år å arrangere sommerleir for medlemmer mellom 9 -30 år som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte, Golia, på Oppdal. Fire eventuelt fem deltakere med hver sin ledsager tilbringer ei uke, mandag til søndag, sammen. I fellesskap planlegger og organiserer de uka. Aktuelle fritidsaktiviteter kan være riding, hundekjøring, båttur på Gjevilvatnet, tur med gondolbane, bowling, besøk i svømmehall og rafting.

I 2019 blir det 24. gang vi arrangerer slike leirer. Deltakerne blir fordelt over flere uker.

Vi ønsker med dette å få en oversikt over hvem som er interessert i å delta og hvilke uker som kan være aktuelle. Avreise er normalt mandag kl. 9 og retur søndag kl. 14.

Deltakerne må ha med seg egen ledsager (ikke foreldre) som kjenner barnet/ungdommen godt.

Det forutsettes at man finner ledsager selv, og at man selv informerer ledsager om deltagerens hjelpebehov.

Dersom deltageren har omfattende hjelpebehov og trenger flere ledsagere, må en selv avklare dette med lokal hjelpetjeneste.

Vi ønsker å presisere at alle ledsagerne i fellesskap er ansvarlige for opplegget den uka leiren varer, og en vellykket leir er svært avhengig av ledsagerne.  Alle ledsagerne må ta aktiv del i det som skjer og være innstilt på å gi en hjelpende hånd hvis andre deltakere/ledsagere har behov for litt ekstra støtte. I år er det som sagt 24 gang vi arrangerer slik leir og vi har hatt utrolig mange fine ledsagere, både unge og voksne. Vi ønsker likevel å presisere overfor foresatte hvor viktig det er å finne ledsagere som er godt egnet for en slik oppgave og at de er informert om opplegget.

Hver uke får en ledsager ansvaret for et bankkort som skal dekke mat, drivstoff og fritidsaktiviteter. Denne personen får også hovedansvaret for å føre et enkelt regnskap over utgiftene for uka man er der.

Det er nødvendig at de fleste deltakere stiller bil til disposisjon (drivstoffutgiftene dekkes av CP-foreningen Trøndelag). Man er selv ansvarlig for transport under oppholdet på Oppdal. Man kan samsnakke med andre på forhånd, og avtale fellestransport under oppholdet.

En slik leir er kostnadskrevende. Vi vil søke om ekstern støtte for å dekket utgiftene til aktiviteter for sommerleiren. For å få delta på sommerleir må enten hjemkommunen dekke utgiftene til ledsager, eller at den enkelte dekker utgiftene til ledsager selv. Vi ber søkerne kontakte hjemkommunen for å informere om at det er ønske om å delta, og søke om å få dekke kostnadene til ledsager i forbindelse med leiren. Kopi av fattet vedtak sendes til CP- foreningen. Når vi har mottatt påmeldingene og fordelt ukene, sender vi en felles søknad for deltagerne fra Trondheim,  til Trondheim kommune om å få dekket lønn for en ledsager pr. deltaker. Det er derfor ikke nødvendig med egen søknad og vedtak er så lenge du ikke har behov for 2 stk ledsagere.

De som ikke bor sammen med foresatte må selv dekke lønn til  ledsager.  Eventuelt søke om støtte selv. Søkere som bor hos foresatte blir prioritert, men andre kan også søke. 

Honorar til hjelper vil i år bli kr. 8 000 pr. uke. Ved deltakelse mindre enn en uke vil honoraret bli redusert.

Egenandelen for alle som deltar på sommerleir er kr. 2600,- pr. deltaker.

Viktig for videre planlegging blir å finne hvilken uke (mandag til søndag) som passer for den enkelte. Vi setter opp noen alternative uker og ber dere krysse av i prioritert rekkefølge. I tillegg trenger vi noen andre opplysninger fra dere.

Når vi har fått oversikt over deltakerne, vil vi fordele ukene på best mulig måte.

Primært tas det hensyn til ukeønske, men også alderssammensetning og grad av funksjonsnedsettelse må vurderes.

Hvis det er spesielle ønsker om gruppesammensetning må dette komme fram av søknaden. Det betyr at dere må avtale med aktuelle på gruppa før dere sender søknaden til oss, da vil vi gjøre vårt beste for å få oppfylt ønskene.

 

Ønsker du å delta? Søknadsskjemaet må returneres innen 15. mars 2019.

Man kan søke på alle ukene i skoleferien. Uke 26-32

 

 

Vi tar forbehold om økonomisk støtte fra hjemkommuner og andre aktører for å gjennomføre arrangementet.

Er det spørsmål angående leiren, må dere gjerne ta kontakt.

 

 

For CP-foreningen Trøndelag

Lise Løkkeberg                                                                                Hege Spjøtvold

Tlf 90 14 79 29                                                    

e-post: liseloekkeberg@hotmail.com                               hspjo@getmail.no

 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon