Sommarleiren 2019

Sommarleiren er ei årleg tilskiping i regi av Noregs Ungdomslag, og som flyttar på seg kvart år. I år skal Sommarleiren vere på Skogn Folkehøgskole på Skogn i Trøndelag. Skulen ligg i naturskjønne omgjevnader ein knapp time nord for Trondheim, og ein ein 40 minutters togtur frå Værnes lufthamn.

Les meir om alle kursa og aktivitetane du kan vere med på www.sommarleiren.no og www.facebook.com/sommarleiren

Viss du ønskjer at laget ditt skal få faktura for deltakaravgifta, kan du bruke kampanjekode faktura19.

Registreringsskjema

Førenamn
 *
Etternamn
 *
Epost
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststad
 *
Fødselsdato/år
 *
Kontaktinfo (namn, telefon, epost) til føresette/næraste pårørande
 *
Eg stadfester med dette at NU får ta og publisere bilde/video av meg i samband med marknadsføring av leiren og organisasjonen.
 *
T-skjortestorleik (liten i storleiken)
 *
Er du medlem i eit lokallag i NU? Viss ja, skriv inn namnet på laget.
Billettype
 *
Innkvartering
Det er avgrensa plass på sovesal, derfor blir det førstemann til mølla.
Har du spesielle matbehov (allergiar, vegetarianar e.l.)?
Er det noko som kan vere greitt for oss å vite om helse/allmenntilstanden din?
Hovudkurs 3.-5.juli (kvar dag kl. 9-13)
 *
Kortkurs 3. juli ( kl. 14.00-16.30)
 *
Kortkurs 4. juli (kl. 14.00-16.30)
 *
Kortkurs 5. juli (kl. 14.00-16.30)
 *
Kommentarar, ønskjer eller spørsmål? Skriv her!
Eg stadfester med dette at NU kan få lov til å kontakte meg med informasjon om lignande arrangement i framtida.
Korleis vil du betale?
Kampanjekode
 
 *