Solstrøm - her får du svar

Solstrøm – her får du svarNB Kurset holdes på Grønt Senter Teateret.  Ny adresse: Kongens gate 2 - Kristiansand  


Med solceller på taket produserer du strøm til eget forbruk.  Lær mer om fordelene med framtidas energiform, støtteordning og salg av kraft du ikke bruker. 


Innhold: Innføring i solenergi og solcelleteknologi. Praktiske tips og fremgangsmåte for installasjon av solcelleanlegg på eget tak. Beregning av egenproduksjon av strøm og økonomi/tilbakebetalingstid.


Målgruppe: Alle som interesser seg for bruk av solstrøm.  Ingen krav til forkunnskaper.  Aktuelt både for deg som vurderer installasjon på taket av egen bolig, mindre næringsbygg eller landbrukseiendom. 


Program:


Åpning, velkommen og praktiske opplysninger v/ Arne Otto Iversen (Klimaalliansen og Grønt senter)


· 18:10 - 18:40 Grunnleggende om solenergi og solceller v/ Gunstein Skomedal (Solenergiforeningen og UiA)

- Generelt om solenergi og solcellepaneler (virkemåte/prinsipp)

- Forklaring av noen sentrale begreper: PV vs BIPV. Batterier. Smart styring av strøm.

- Solressursen i Norge og på Sørlandet.  Eksempler og nettside for beregning av innstrålt effekt - hvor mye energi du kan få ut av eget tak

- Rammebetingelser (Støtte fra Enova, bygningsforskrifter, tilkobling til nett, plusskunde-avtaler)

· 18:45 - 19:30 Montasje og nettilkobling v/ Torfinn Buseth (Elkem Teknologi)

- Montering av solcelleanlegg på ulike tak. Praktiske tips og retningslinjer.

- Veksel-rettere og kabling/nettilkobling. Føringer fra nettselskap. IT vs TN nett.

- Sikkerhet ved montering og elektrisk anlegg.

· 19:30 - 19:45 Pause.  Servering av brødmat, frukt, kaffe og te. Mulighet for å stille spørsmål

· 19:45 - 20:30 Utstyr og økonomi v/ Kjellan Spinnangr (Tradewinds Solar)

- Ulike typer utstyr.

- Økonomien i et solcelleanlegg.

- Praktiske tips.

· 20:30 - 21:00 Spørsmål og svar, åpen samtale

Kurspris kr 390.- inkl servering og noe kursmateriell


Arrangør: Klimaalliansen i samarbeid med Solenergiforeningen, Elkem Teknologi, Tradewinds Solar, REC Solar, UiA og Grønt Senter.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon