Solenergikurs Grønt senter

Velkommen til kurs - solstrøm onsdag 19.juni 2019 kl 18.00

Med solceller på taket produserer du strøm til eget forbruk.  Lær mer om fordelene med framtidas energiform, støtteordning og salg av kraft du ikke bruker.  

Innhold: Innføring i solenergi og solcelleteknologi. Praktiske tips og fremgangsmåte for installasjon av nettilknyttet solcelleanlegg på eget tak. Beregning av egenproduksjon av strøm og økonomi/tilbakebetalingstid.

Målgruppe: Alle som har en generell interesse for anvendelse av solstrøm i Norge og på Sørlandet. Aktuelt både for installasjon på boliger, mindre virksomheter og landbrukseiendommer/næringsdrivende.

Program:

Åpning, velkommen og praktiske opplysninger v/ Grønt Senter (Arne Otto Iversen)

 • · 18:10 - 18:40 Grunnleggende om solenergi og solceller v/ Solenergiforeningen (Gunstein Skomedal)
 • - Generelt om solenergi og solcellepaneler (virkemåte/prinsipp)
 • - PV vs BIPV. Batterier. Smart styring av strøm.
 • - Solressursen i Norge og på Sørlandet - Hvordan beregne innstrålt effekt på eget tak?
 • - Rammebetingelser (Enova, bygningsforskrifter, nettilkobling, plusskunde-avtaler)
 • · 18:45 - 19:30 Montasje og nettilkobling v/ Torfinn Buseth (Elkem Teknologi)
 • - Montering av solcelleanlegg på ulike tak. Praktiske tips og retningslinjer.
 • - Vekselrettere og kabling/nettilkobling. Føringer fra nettselskap. IT vs TN nett.
 • - Sikkerhet ved montering og elektrisk anlegg.
 • · 19:30 - 19:45 Pause, kaffe/te - enkel servering, mulighet for å stille spørsmål
 • · 19:45 - 20:30 Utstyr og økonomi v/ Kjellan Spinnangr (TradeWinds)
 • - Ulike typer utstyr.
 • - Økonomien i et solcelleanlegg.
 • - Praktiske tips.
 • · 20:30 - 21:00 Spørsmål og svar, åpen samtale

Kurspris kr 500.-   Pris med FVN fordel kr 300.- 


Arrangør: Grønt senter og Solenergiforeningen

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon