Søknad om gave

I forbindelse med årets gaveutdeling inviteres lag og foreninger til å søke banken om gave/driftsstøtte. Husk søknadsfristen mandag 10. februar kl 2300.


Retningslinjer og kriterier for årets gaveutdeling:

- Foreningen/laget må ha tilholdssted i en av bankens kontorkommuner.

- Krav om kundeforhold til Marker Sparebank.

- Arbeid mot barn og unge blir prioritert.

- Det blir lagt vekt på medlemstall og aktivitetsnivå.

- Aktivitet knyttet til politiske partier eller virksomhet som har politisk karakter tilgodeses ikke.


Velkommen til å søke :-)


 

Registreringsskjema

Navn på forening/lag
 *
Navn på leder
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Kontonummer
 *
Gateadresse
 *
Postnummer og poststed
 *
Foreningens/lagets formål (skriv kun stikkord)
 *
Antall medlemmer under 25 år
 *
Antall medlemmer over 25 år
 *
Antall aktivitetsdager
 *
KUN totalantallet! Legg sammen antall aktiviteter, slik som antall øvelser/treninger, fremførelser, kamper, kursdager eller andre arrangement (anslå så nøyaktig som mulig).
 *