Madcard Lisens 2013

Informasjon om tre viktige ting ifh til forsikring

    1.    MADcard for alle fra 13 år
 - Lisens for alle snowboardkjørere
med ansvar og ulykke, må tegnes av hver
           enkelt hos Snowboardforbundet.
    2.    Reiseforsikring - Anbefales alle snowboardere som reiser til 
utlandet for å kjøre brett. Må tegnes privat
    3.    Barneforsikring - Gjelder automatisk alle barn under 13 år
Spørsmål eller skade? 

Alle skader må hurtigst mulig meldes til If på tlf 02400. 
Det er nødvendig å konferere IF før du benytter behandling på privat klinikk. 
For spørsmål om MADcardlisensen utover informasjonen du finner her, kontakt If.

Skademeldingsskjema finner du her

For betalingsblankett og vilkår kan du trykke her (12/13)

VIKTIG! Ved betaling i nettbank er det viktig at personen som betaler skriver 
hvem de betaler for, fødelsnr, og klubb til den som skal forsikres!

De ulike MADcard-forsikringene:

# Engangslisens- For deg som kun ønsker å delta i en enkel konkurranse.
   Kan kjøpes på konkurransedagen
# Helårslisens, grunnforsikring- Gjelder hele året. Enklere dekningsgrad
# Helårslisens, utvidet forsikring- Gjelder hele året. Mer omfattende dekningsgrad

MADcard obligatorisk i NorgesCup-konkurranser

For å delta i snowboardkonkurranser i regi av Snowboardforbundet (NorgesCup)
må kjørere løse MADcard. Hvis du kun ønsker å være forsikret på ett spesielt 
arrangement kan du tegne en engangslisens (MADcard) på stedet. 
Da gjelder forsikringen kun for den ene konkurransen. 
Hvis du kjøper en helårslisens gjelder den hele året.

Når gjelder helårs MADcard-forsikring?

# For at forsikringen skal gjelde må du være medlem av en snowboardklubb
# Under konkurranser i regi av Snowboardforbundet/snowboardklubb
   og andre snowboardkonkurranser i Norge som Snowboardforbundet er informert om
# Under snowboardtreninger organisert av snowboardklubben og
   individuell trening/kjøring i alpinanlegg
# Under direkte reise til/fra organisert snowboardaktivitet og ved opphold
   på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert snowboard
   (eks: klubbtur eller reise til en konkurranse)

Det finnes også noen begrensninger. Se forsikringsvilkår for detaljert informasjon 
eller ring 02400.


Hva dekker MADcard?

Hvilke forsikringsytelser den enkelte er forsikret for er avhengig av om det 
er betalt grunnlisnes (dekker litt) eller utvidet lisens (dekker mer). 
Dette er områdene MADcardet omfatter:
      
# Utbetaling ved ulykkesdødsfall
# Invaliditetserstatning
# Tannskader
# Fysioterapi/kiropraktor (kun utvidet lisens)
# Privat klinikk (NB! Kun etter avtale med If)
# Øvrige behandlingsutgifter (behandling i Norge)
# Ansvarsforsikring (erstatningsansvar for person- og tingskade)
   over hele verden.

MADcard forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal 
skje ved det offentlige helsevesen i Norge.

Grunnlisens eller utvidet lisens?

En utvidet lisens kan være en god investering for snowboardere 
som er aktive sesongen gjennom. Det er store forskjeller på utbetalingene 
hvis en skade inntreffer. Valget er selvfølgelig ditt og det er også derfor det er 
flere å velge i! Men vær snill å les gjennom hva de ulike prisene dekker før du
bestemmer deg. Se forsikringsblanketten for detaljer. 
Dette er noen highlights:
       
#Utvidet forsikring gir utbetaling til ektefelle/samboer og barn ved
   ulykkesdød, det gjør ikke grunnlisensen
# Utvidet forsikring gir mer enn en tredoblet utbetaling ved invaliditet
# Dekker tre ganger så høyt beløp ved tannskader, samt fysioterap/kiropraktor.
# Grunnlisens dekker ikke kostnader ved fysioterapi/kiropraktor.
# Dobbelt så høy grense for kostnader ved privat klinikk
   og/eller øvrige behandlingsutgifter
# Begge forsikringene har like omfattende ansvarsforsikring
   (hvis du påfører ting eller andre personer skade)

Reiseforsikring: Skader i utlandet

Mange aktive snowboardere reiser til utlandet i ny og ne for å kjøre 
brett, både i regi av klubben og for eksempel for internasjonale konkurranser. 
Da må tunge holdes rett i munnen:

Reiseforsikring dekker skadebehandling i utlandet

MADcard dekker ikke behandlingsutgifter eller transport ved ulykke i 
utlandet. Reiser du til utlandet for å kjøre brett må du også ha reiseforsikring. 
Ikke alle reiseforsikringer dekker ulykke på snowboard, så husk å sjekke opp d
ette med ditt forsikringsselskap.

Snowboardforbundet har gode erfaringer med reiseforsikringene til 
Europeiske, både i forhold til oppfølging ved skader i utlandet og oppgjør i etterkant. 
Denne reiseforsikringen dekker ulykker på brett:

"Privat Helårs Reiseforsikring med ulykkesdekning". 
Kontakt: www.europeiske.no.

Hva kan MADcard dekke ved ulykker i utlandet?
       
# Ulykkesdødsfall og invaliditetserstatning
# Ansvarsforsikring (erstatningsansvar for person- og tingskade) over hele verden
# Behandlingsutgifter i Norge i etterkant

Enkel rutine ved skade i utlandet

# Meld inn skaden på din(e) reiseforsikring(er), OG
# Meld inn skaden på MADcardlisensen hos If (se over)
# Informer samtidig begge selskaper om øvrige forsikringer og deres polisenumre.
# Informer alltid at du har MADcard til reiseforsikringsselskapet ditt!
# Forsikringsselskapene gjør oppgjør seg i mellom i etterkant slik
   at kostnadene blir plassert på riktig sted

Idrettsforsikring for barn

Barneidrettsforsikringen er gratis og omfatter barn fram til 
den dagen de fyller 13 år. Forsikringen gjelder både for klubbmedlemmer 
og ikke-medlemmer sålenge barnet deltar i aktivitet i regi av en klubb/Forbund.

Klikk her for fyldig informasjon om Idrettsforsikring for barn eller ring If på 02400.
 

Registreringsskjema

Du må være logget inn for å melde deg på dette arrangementet
E-postadresse
Passord
Registrer ny bruker
Glemt passord