Deltager - Skøyteskole VINTER 2018

Skøyteskole VINTER 2018


* Se igjennom alternativene, og  velg det som passer for deg/dere. 

BLUE CREW (ungdomsgruppe 12-16 år) kan ikke kombineres med de andre alternativene, og eventuelt opptak til  BC må avklares med Runi og Beate.

* VIKTIG - legg inn informasjon om ALLE deltakere - Navn og fødselsdato (Format: xx.xx.xxxx)

* Semesteret starter 06.01.18 og avsluttes medio mars 


************ Krav til Utstyr*************

Alle på skøyteskolen må ha kunstløpskøyter med pigg. Vi tillater ikke hockey eller softskøyter. 

Hjelm er obligatorisk for alle barn, og anbefalt for voksne
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Fødselsdato
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Nivå
 *
Deltaker 2
Etternavn
Fødselsdato
Nivå
Deltaker 3
Etternavn
Fødselsdato
Nivå
Deltaker 4
Etternavn
Fødselsdato
Nivå