Skolelederkonferansen 2020

Program «Mestring», Alexandra Hotell Molde, 23. – 24. april 2020 

11:30-12:30 Registrering og lunch

12:30-12:40 Åpning ved påtroppende fylkesmann Else-May Botten Norderhus

12:40-12:50 Kulturinnslag

12:50-13:30 Leder i Skolelederforbundet, Stig Johansen
                      «Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann?»

13:30-13:45 Kaffe og prat

13:45-14:00 Rektor Margaret Alme,
                      «Profesjonsfellesskapet før og no – ei praksisfortelling»

14:00-14:45 Dr.oecon/førsteamanuensis Jan Merok Paulsen.
                       «Skoleleders mestring, profesjon og arbeidsforhold». Innleder til gruppesamtale

14:45-15:00 Kaffepause

15:00-16:00 Gruppesamtale

16:00-16:30 Kort plenumsoppsummering fra gruppene

18:30-19:30 Byvandring/Kultur

20:00            Middag (kort informasjon, kulturavdelingen i fylket)

Fredag 24. april 2020

09:00-09:45 Professor Paul Otto Brunstad
                      «Leders livsmestring en forutsetning for godt lederskap»

09:45-10:15 Kaffepause og utsjekk

10:15-11:00 Professor Siv E. Gamlem
                      «Vurdering, ekspertgruppens arbeid og anbefalinger» 

11:00-11:15 Kaffepause

11:15-12:30 Panel, spørsmål og kanskje noen svar. Vi tar med innspill fra gruppesamtale
                      «Hvilke grep kan gjøre skolelederrollen mer balansert og attraktiv»

12:30            Lunsj og hjemreise

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon