Skolehageseminaret 2020

Velkommen til digitalt skolehageseminar!

Onsdag 28. oktober fra kl. 09:00 - 15:00 


På seminaret får du inspirasjon og kunnskap til å starte opp med skolehage eller til å videreutvikle en allerede eksisterende hage. 

NB! Ved deltagelse vil du også få tilsendt opptak av seminaret, slik at du kan se det igjen når du selv ønsker det

Skolehage og bærekraftig læring er i vinden. Høsten 2020 ble den nye læreplanen «fagfornyelsen» iverksatt, som fokuserer sterkt på tverrfaglighet i tillegg til temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Skolehagen er en utmerket undervisningsarena for praktisk og tverrfaglig undervisning, og byr på svært varierte muligheter for læring.

Seminaret passer for deg som er interessert i skolehage, enten du jobber i grunnskolen eller i barnehage.

Seminarprogrammet er variert og spennende,  og du vil få gode tips og triks til å ta med deg tilbake til egen skolehage.

Hovedtemaene er:

  • Etablering og organisering av skolehage
  • Hvordan lage gode pedagogiske opplegg
  • Bærekraftig matlaging i hagen
  • Dyr i skolehagen

Seminaret er digitalt, og mer informasjon om dette vil sendes ut mail etter påmelding.Seminaret arrangeres av

Seminaret koster 100 kr.


PROGRAM


08:45

09:00


Pålogging (via tilsendt lenke)

09:00

09:10


Velkommen til seminar! 

09:10

09:40


Arrangørene forteller om sine skolehagesatsninger:
Økologisk Norge ved Markus Hustad
Vitenparken Campus Ås ved Kirsten Marthinsen
Norsøk på Tingvoll ved Kirsty Mckinnon

09:45

10:25


Ammerud skolehage: om erfaringer fra oppstartsfasen
Sofadialog med Eirik Adhell og Frøydis Strømme Jørve fra Ammerud skole i Oslo

10:25

10:35


Benstrekk

10:35

11:05


Hvordan satses det på skolehager i norske byer?
Skolehager i Trondheim ved Bjørn Arild Silseth, rådgiver grønn barneby i Trondheim kommune
Skolehager i Oslo ved Tore Faller, skolehagerektor i Oslo kommune

11:10

11:25


Bærekraftig mat i skolehagen:
Skolehagens festlunsj med Kirsty Mckinnon

11:30

12:00


Skolehagen over tid, hvordan holde koken? Erfaringer fra Brønnerud skole.
Tone Grindal, assisterende rektor ved Brønnerud skole

12:00

12:30


Lunsjpause

12:30

13:10


 Inspirasjon til en god skolehage: planlegging og organisering
Amalie Dynnes Ørsted fra Haver til Maver, Danmark.

13:15

13:25


Tips til elevaktivitet: "skrukketryne" - NB! Finn frem eple og kniv!
Kirsten Marthinsen, Vitenparken.

13:30

13:50


Matjungelen presenter: 5 supertips til å planlegge og gjennomføre matlaging med barn
Kathrine Marthinsen fra Matjungelen

13:55

14:05


Klukkende skolegård: hvordan starte opp med høner i skolehagen
Benedikte Løkhaug fra Kråkerøy ungdomsskole

14:05

14:15


Superkjapp benstrekk!

14:15

14:35


Ny læreplan - nye muligheter: er fagfornyelsen + skolehagen = sant?
Sofadialog med Astrid Sinnes (professor ved NMBU) og Judith Klein (samfunnsgeograf og lektor).

14:35

14:45


Skolehagen ved Tana videregående skole
Helge Sæverud ved Tana videregående skole

14:45

15:00


Gyldne muligheter - birøkt i skolehagen
Ane Johnsen fra Bybi

15:00Oppsummering og takk for i dag!

Registreringsskjema