Skjeberg Turn Vår 2021

Treningsavgifter Våren 2020. 


Søskenmoderasjon: 25% av laveste treningsavgift. Tilbakeføres ved henvendelse til post@skjebergturn.no

Registreringsskjema

Gymnastens fornavn
 *
Gymnastens etternavn
 *
Klasse/kategori
 *
Navn Foresatt
 *
E-postadresse foresatt
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil foresatt
 *
Adresse
 *