Skjeberg Turn Høst 2020

Treningsavgifter Høsten 2020. (Medlemskontingent/forsikring, kr 200, sendes ut i separat  email.)


Søskenmoderasjon: 25% av laveste treningsavgift. Tilbakeføres ved henvendelse til post@skjebergturn.no

Registreringsskjema

Gymnastens fornavn
 *
Gymnastens etternavn
 *
Klasse/kategori
 *
Navn Foresatt
 *
E-postadresse foresatt
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil foresatt
 *
 *