Ski Hockey Sommercamp

Ski hockey sommercamp vil foregå over 3 dager. Hovedtrener er sportslig leder Thomas Johansson. Hjelpetrenere blir U21-A lag spillere. Det vil bli inndelt i to grupper der begge vil få to is økter pr dag pluss to fys økter. Fys øktene vil foregå ute eller inne i ski hallen. Det blir servert frukt og ett varmt måltid hver dag. 

 

Registreringsskjema