Ski Hockey Høstcamp

Ski hockey Høstcamp vil foregå over 3 dager. Hovedansvarlig er sportslig leder Thomas Johansson. Hjelpetrenere blir U21-A lag spillere. Det vil bli inndelt i to grupper der begge vil få to is økter pr dag pluss to fys økter. Fys øktene vil foregå ute eller inne i ski hallen. Det blir servert frukt og ett varmt måltid hver dag. 

 

Registreringsskjema