Sjelesorg - kirkens morsmål?

MF inviterer til et halvdagsseminar om sjelesorg i kirkelig selvforståelse og praksis.

Sjelesorg har til alle tider vært en sentral del av presters og diakoners praksis. Kirkelig ansatte og frivillige bruker mye tid på sjelesørgerisk kontakt med et stort antall mennesker i lokalsamfunnene. Samtidig synes sjelesorg å være lite reflektert i vår forståelse av hva det vil si å være kirke. Sjelesorg er heller ikke inkludert i det ellers omfattende systemet for registrering av arbeidstid for prester i Den norske kirke.

I forbindelse med lanseringen av en ny bok på norsk om sjelesorg har vi har bedt forfatteren, Tor Johan Grevbo, om å trekke opp hva han ser som aktuelle perspektiver for sjelesorgens plass og funksjon i dagens kirkelige kontekst. Vi har også utfordret ledende lærere og forskere i sjelesorgfaget fra MF og VID til å bidra, sammen med noen aktive sjelesørgere. Halvdagsseminaret retter seg mot studenter, prester, diakoner, forskere og andre som er opptatt av sjelesorg.

Medvirkende

Bokaktuelle professor Tor Johan Grevbo, professor Hans Stifoss-Hanssen (VID), førsteamanuensis Gry Stålsett (MF), førsteamanuensis Anne Austad (VID), sykehusprestene Jon-Erik Bråthen og Idun Strøm Sefland (Modum Bad), og professor Lars Johan Danbolt (MF).

Program

11.00-12.00: Registrering og mulighet for å kjøpe lunch i MFs kantine

12.00-15:30:
Innledende foredrag ved Tor Johan Grevbo.

Bidrag fra Stifoss-Hanssen, Stålsett, Austad, Bråthen, Sefland, og Danbolt.

Panelsamtale mellom bidragsyterne. Det vil være rikelig anledning til innspill fra salen.

 

Registreringsskjema