Sesongkort trening fuglehundar Gaularfjell haust 2019-vår 2020

Treningsperiode: 15.10 2019 - 31.03.2020
Det er ikkje høve til å trene i perioden 01.04 - 14.10

Det er ikkje lov å jakte i området, kun trening.

Hugs å rydde opp etter deg, hundeskit ved parkering og i løype skal takast vekk. Det er trekassar ved parkeringa til hundeskit-posar.

Les bruks- og betalingsrutiner på informasjonstavla ca 200 meter vest for Langestølen.

Når du har betalt får du ordrebekreftelse på e-post og på sms. Ta vare på desse, dei er bevis på betalt treningsavgift.

Sjå kart og meir informasjon: https://www.njff.no/fylkeslag/sognogfjordane/Sider/Treningsomr%C3%A5de-Gaularfjell.aspx 


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
 *