Scenisk tilstedeværelse med Johan Osuldsen

Kurs: Scenisk tilstedeværelse  

Kursholder: Johan Osuldsen

Dato: 24 - 25 september 2018

Kl: 10.00 - 16.00 

Lokalitet:  Norsk Skuespillersenter

Pris MTF/NSF: Kr. 650,- 

Pris Andre: Kr. 750,- 

Max antall MTF:  8 deltakere (ung/erfaren/senior proff)

Kriterier:  Oppdatert cv mailes henriette@musikkteaterforum.no ved påmelding.

Kurset er et samarbeid med SKUDA og Norsk Skuespillersenter.


Om kurset:

Workshopen er et møtepunkt mellom personlig bevisstgjøring og scenisk utøvelse og skal hjelpe den utøvende scenekunstneren å få en større tilstedeværelse i øyeblikket på scenen. Sammensetning av kognitive metoder, teori og praktiske øvelser. 


Vi arbeider med:  

- Kognitive metoder, teori og grunnleggende teknikker for oppøvelse av scenisk tilstedeværelse.

-  En oversikt over hvor deltaker er per i dag i forhold til sin egen sceniske tilstedeværelse, samt innsikt i sitt utviklingspotensial.

-  Grunnleggende teknikker for å håndtere følelser, tanker og fysisk bevissthet til scenisk bruk.

-  Bevissthet om sanser og deres påvirkning av tilstedeværelse.

-  Teknikker for å bebo scenerommet og styrke scenisk kommunikasjon.


Metodene bygger på løsningsorientert veiledning, NLP (Nevro Linguistisk Programmering), pusteøvelser, visualisering og mindfullness koblet opp mot metoder innenfor scenisk bevissthetsarbeid gjennom både bevegelse, teater og sang. Kursdeltagerne jobber i grupper og individuelt og tilegner seg kunnskap gjennom øvelser og teori. Vi jobber med erfaringsbasert læring. 


Dagsplan dag 1: 

Pust og visualisering, bvissthet om hva pust gjør med tilstedeværelse

Om verbal komunikasjon, er din kommunikasjon koblet til tanker, følelser, visjoner, vilje eller fakta?

Tilstedeværelse i hele rommet, tenkikker til å 


Dagsplan dag 2: 

Finne ressurstilstander som øker tilstedeværelse 

Teste ressurstilstandene mot tidligere erfaringer av suksess og feiling

Jobbe med sanser, har du alle sansene dine tilgjengelig? Erfare at tilgjengelige sanser øker tilstedeværelsen.

Kartlegging av egne verdier, dine verdier gir deg kraft til gjennomføring. 


Form:  Enkeltvis og i grupper, øvelser og teori. erfaringsbasert lærling. 

Formål: Oppdage varianter av tilstedeværelse, bruke kursets verktøy til å fundamentere disse

Mål:  Høyere scenisk tilstedeværelse, bevissthet om vertøy


Forberedelse:  Ingen

Ta med:  ark, skrivesaker


Om kursholder:  

Johan Osuldsen er en av Norges fremste utøvere innen musikkteater. Han har regissert og/eller koreografer forestillinger som Company, Mamma mia, Hellemyrsfolket og Book of mormon. Han er utdannet kognitiv veileder ved Iliana Akademiet, og har gjennom sitt kunstneriske virke testet ut og benyttet seg av kognitive metoder for scenisk tilstedeværelse i over 15 år. Osuldsen er leder av Norsk Sceneinstruktørforening og tidligere kunstnerisk leder av musikkteaterlinjen på Bårdar Akademiet.
 

Registreringsskjema