Satya Yoga onlineklasser 5. april-5. juli.

Hurra for onlineyoga!

Satya Yoga sin grunnlegger og lærer Siri Tuseth vil også i 2021 fortsette med onlineklasser.

Nå skal det filmes nye klasser til dere.

Early bird i februar måned for dere som vil være med hele forløpet.

Det er selvsagt mulig å være med en måned om gangen for 450 kroner.

Det kommer  fortsatt fra april også  NYE klasser i uken ( eks en styrkende/dynamisk på 30 minutter, og en Klassisk Yoga på 30 minutter) i januar, i tillegg til Roligyoga/restortive Yoga. 

I tillegg kommer den en liten NY ukentlig økt på 10 minutter som du kan gjøre hjemme, på kontoret etc..

Så dette blir nå en pakke med det meste  av nytt  materiale fra 5. april for 450 kroner i måneden. 

Klassene blir lagt ut hver mandag kl 15, og ligger en uke om gangen Klassene undervises i perioden 5. april-5. juli.

Du kan være med en måned eller hele forløpet.

Gleder meg til å undervise deg også i 2021.

God hilsen fra Siri på Satya Yoga

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *