SAM

SAM står for «Stalking Assesment and Management». SAM er retningslinjer for vurdering og håndtering av stalking. Forfatterne av SAM er P.Randall Kropp, Stephen D. Hart og David R. Lyon.  I denne manualen får man en innføring in arbeidsmetoden som kalles strukturert faglig risikovurdering. Det beskrives 30 faktorer knyttet opp til tre domener som vurderes sammen med andre opplysninger og danner grunnlaget for vurderingen. Manualen inneholder også forslag til arbeidsskjema som kan gjøre det lettere å komme frem til gode håndteringsplaner som bygger på troverdige og sannsynlige (rimelige) risikoscenarier.

Manualen koster: 250,- per stykk og må betales med kort.


Praktisk informasjon

Sted:
Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri

Kontaktinformasjon:
Steffen Stamnes
Telefon: 55958306
[email protected]
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Pris - velg antall bøker
 *
Institusjon
 *
Helseforetak/kommune
 *
Gjør risikovurderinger selv
 *
Ønsker å få nyhetsbrev om kurs
 *
Leveringsadresse
 *
Bestillinger blir sendt på mandager. Feil i leveringsadresse kan medføre forsinkelser.
 *