SalsaNor membership 2019

Felles medlemsinnmelding 
for SalsaNor Trondheim og SalsaNor forøvrig (omfatter SalsaNor Oslo og Stavanger, samt alle SalsaNor-eventene: SalsaNor to Cuba, SalsaNors Rueda Congress, rueda.casino, Oslo Caribbean Feeling og Salsanor Ung) - 2019!

Her kan du melde deg inn som medlem i en av våre 2 foreninger. Du kan også velge tilleggsmedlemsskap i den andre. 

Som medlem i en av SalsaNors foreninger i 2019, vil du ha tilgang til medlemspris på utvalgte arrangement gjennom 2019 og 2020 for begge SalsaNors organisasjoner. Du vil også bli invitert til din hovedforenings årsmøte i 2020.

Ønsker du å bli invitert til årsmøte 2020 i den andre foreningen må du hake av for dette. Ekstra medlemskap koster nok 50,-. 

SalsaNor er en sammenslåing av tidligere SalsaNor Prosjekter og SalsaNor Stavanger, med ansvar for bla SalsaNors Ruedakongress, Den norske Rueda standarden, SalsaNors årlige Cubatur og SalsaNor Oslo. 


Common membership sign up 
for SalsaNor Trondheim and SalsaNor (incl. SalsaNor Oslo and Stavanger, all SalsaNor events: SalsaNor to Cuba, SalsaNors Rueda Congress, rueda.casino, Oslo Caribbean Feeling and Salsanor Ung) - 2019!

Here you can sign-up as member in one of our 2 organisations. You can also choose additional memebership(s) for the other  organisation. 

As a member of one SalsaNor organisations in 2019 you will have access to membership prices on selected events during 2019 and 2020 for both SalsaNor organisations. You will also be invited to your main organisations annual meeting in 2019.

If you wish admission to the annual meeting in 2019 for the other organisation, you have to bullet the organisation. Additional membership cost nok 50,-. 

SalsaNor is a gathering of the former SalsaNor Prosjekter and SalsaNor Stavanger, with responsibility for (among others): the Rueda Congress, the norwegian Rueda standard, SalsaNor goes to Cuba and SalsaNor Oslo. 

 

Registration form

First name / Fornavn
 *
Surname / Etternavn
 *
E-mail / E-postadresse
 *
Mobile phone / Mobil
 *
Year of birth / Fødselsår
 *
Choose your main membership / Velg hovedmedlemskap:
 *
 *