Kurs om ryggmargsskader

Tverrfaglig fagdager om ryggmargsskader. For å gi bedre kjennskap til følgetilstander etter ryggmargsskader, risikofaktorer, komplikasjoner, forebygging og samhandling mellom 1.- og 2.-linjetjenesten for koordinert rehabilitering og behandling.

Målgruppe: Fastleger, kommuneleger, ergo- og fysioterapitjeneste i kommunene, koordinerende enhet, kommunal forvaltning, hjemmetjenesten og  BPA-personell.

Det blir servert lunsj og kaffemat. 

Praktisk informasjon
Startdato: 07.06.2018 kl. 08:30
Sluttdato: 08.06.2018 kl. 15:00
Påmeldingsfrist: 04.06.2018 kl. 23:00

Sted:
Storstuen, Kurs- og konferansesenteret i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Hege Storlid
Telefon: 55976044/41
hege.storlid@helse-bergen.no
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.