Repetisjonskurs Sjømannsleger 15-16 september 2020 - Avlyst

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Du MÅ ha gjennomført og bestått grunnkurs fra og med november 2013 for å melde deg på repetisjonskurs.

Repetisjonskurs vil ikke være tilstrekkelig uten at du har et grunnkurs fra og med november 2013 og frem til i dag! Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet dersom du er i tvil.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som sjømannslege etter Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, FOR-2014-06-05-805

Fornyet godkjenning som sjømannslege gis av Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra legen. Gjennomført kurs gir ikke automatisk fornyelse av godkjenningen, men er nødvendig for å få fornyet godkjenning. Når nødvendig endring i Helseforskriften er gjennomført, vil det i tillegg til repetisjonskurs bli innført tilleggskrav om annen faglig aktivitet.

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Kurset består av 24 leksjoner a 45 minutter, hvorav 6 timer er egenlæring/forhåndsoppgaver (forhåndsprøve, 2 kasus + gjennomgang av eget kvalitetssystem og forberedelse av sak til Fagnemda) og 12 timer er kurs med tilstedeværelse. Etter gjennomføring av opplæringen må legen dokumentere at tilstrekkelig kompetanse er oppnådd. Opplæringen avsluttes med en kursprøve som må bestås (minimum 80 % riktige svar).

Kurset er godkjent av Den norske legeforening:

Allmennmedisin godkjenner kurset med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim medisin tl videre og etterutdanningen.

Arbeidsmedisin godkjenner kurset med 15 timer som valgfritt kurs for leger og spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Samfunnsmedisin mener kun et fåtalls timer er relevant og disse utgjør mindre enn 6 timer som er minstekravet for å få kurset godkjent.


Vi starter opp med registrering  kl. 0830, forelesninger fra 0900-1745 dag 1 og fra 0800-1630 dag 2

Linker til Kompendium, forhåndsprøve og timeplan blir sendt på epost sammen med bekreftelse på at du er påmeldt straks påmeldingen din er mottatt.

Forhåndsoppgavene består av en forhåndsprøve og  2 kasuistikker som skal være gjennomarbeidet før del 2 av kurset , konklusjonen på kasuistikkene sendes inn sammen med forhåndsprøven.

1. Gjennomgå og evt. revidere eget kvalitetssystem.

2. Gjennomføre individuell risikovurdering av to kliniske kasus.

3. Forberedelse av sak til Fagnemnda.

Forhåndsprøve som må gjennomføres og bestås  før man kan delta på kursdagene.

For mer informasjon se: www.NSMM.NO

Praktisk informasjon
Startdato: 15.09.2020 kl. 08:30
Sluttdato: 16.09.2020 kl. 16:30
Påmeldingsfrist: 01.09.2020 kl. 18:00

Sted:
Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon