Repetisjonskurs Dykkerleger 4. februar 2021

Repetisjonskurs/oppdateringskurs i dykkemedisin

Kurset er laget for godkjente dykkerleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år. Dette kurset møter kravene som Helsedirektoratet har satt.  Merk at du kan ta kurset i løpet av de siste 12 mnd før utløpet av godkjenningsperioden og likevel få godkjenningsperioden din fornyet med 3 år fra det tidspunktet eksisterende godkjenning løper ut. Du taper altså ikke noe på å gjennomføre kurset i god tid (siste 12 mnd) før utløpet av godkjenningen.

Kurset er godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin og som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i arbeidsmedisin med følgende godkjenning:

Allmennmedisin: 8 timer valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning

Arbeidsmedisin: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

 

I tillegg til 1 dags undervisning og undervisningsmateriell dekker kursavgiften kaffepauser og lunsj.

Kurset starter med registrering fra 0830-0900.  Forelesninger fra 0900-1735

Praktisk informasjon
Startdato: 04.02.2021 kl. 08:30
Sluttdato: 04.02.2021 kl. 17:35
Påmeldingsfrist: 13.01.2021 kl. 08:00

Sted:
Digitalt kurs

Legg til i kalender
:
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no