Barnestasjonens Teaterskoler - Rasta

Barnestasjonens Teaterskole er et tilbud til barn i første til fjerde klasse.

Gjennom lek og rollespill får barna oppleve teaterfaglig mestring. Vi jobber frem en liten forestilling som vises frem til de voksne etter endt kurs.

I vår underviser vi i uke 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 og 21, med visning lørdag 25. mai. Notér det gjerne ned med det samme!

På Rasta har vi kurs fra 14-15 og fra 15-16. I høst ønsket nesten alle å bli plassert på den tidligste gruppen, men gruppene må deles opp ut fra elevantall og praktiske hensyn. I første omgang prioriterer vi at alle som fortsetter får samme kurstid som i høst. Utover dette er det lov til å komme med ønsker, men jeg kan ikke garantere at alle ønsker kan oppfylles. Ta gjerne kontakt om du er usikker :-)

Barn som ikke går på SFO, kan selvsagt delta ettersom Barnestasjonens Teaterskoler er foreldrefinansiert. Barnestasjonens Teaterskoles kurs består normalt av grupper med 8 - 15 elever. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall elever.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon