Barnestasjonens Teaterskoler - Rasta

Barnestasjonens Teaterskole er et tilbud til barn i første til fjerde klasse.

Gjennom lek og rollespill får barna oppleve teaterfaglig mestring. Vi jobber frem en liten forestilling som vises frem til de voksne etter endt kurs.

I vår underviser vi med oppstart i uke 7, og har visning lørdag 9. mai. Notér det gjerne ned med det samme!

På Rasta har vi kurs på torsdager fra 14-15 og fra 15-16.  Det er lov til å ønske seg gruppe, men i utgangspunktet vil elevene bli fordelt etter alder/klasse, og jeg kan ikke love at alle får førstevalget oppfylt.

Barn som ikke går på SFO, kan selvsagt delta ettersom Barnestasjonens Teaterskoler er foreldrefinansiert. Barnestasjonens Teaterskoles kurs består normalt av grupper med 8 - 15 elever. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall elever.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon