Bestilling av privattimer - Våren 2021

Velkommen til vår påmeldingstjeneste for bestilling av privattimer.

En privattime varer i 30 minutter. Møt opp oppvarmet og klar til timen.

Tidspunkt for privattimen(e) skal være avtalt og privattimen skal være betalt før timen.

Ønsker du å bestille kun en privattime, registrere du tallet 1 foran ønsket trener.

Ønsker du flere privattimer, registrerer du ønsket antall foran hver trener.

Du kan godt bestille privattimer fra flere trenere i samme bestilling.

Ønsker du f.eks. å ha en privattime som varer i 60 minutter registrerer du 2 foran

ønsket trener.


NB! Det er viktig at du gir all informasjon om dato og klokkeslett i feltet

"Skriv inn dato og tidspunkt for avtalte privattimer". Har du bestilt privattimer

fra flere trenere i samme bestilling, må du også få med trenernes navn.

Fyll inn alle feltene og velg "Bekreft".
For å gjennomføre betalingen må du registrere sikkerhetskode fra din nettbank.


Kursavgift for våren 2021 skal være betalt for å kunne bestille privattime.


VIKTIG! Kvitteringen du mottar på mail for betalt privattime
må danseren ha med til privattimen! Du kan også sende et bilde av kvittering. 

Dersom danseren ikke møter til avtalt tid, uten å ha gitt beskjed i god tid,
skal timen belastes i sin helhet. 

Registreringsskjema

Fornavn danser
 *
Etternavn danser
 *
Velg trener (skriv inn antall timer på ønskede trenere) *
Antall Monica Solberg (tlf. 95450451)
 (kr 250,00 pr stk)
Antall Dorthe Strøm (tlf. 90794366)
 (kr 200,00 pr stk)
Antall Sophie R Eriksen (tlf. 90200943)
 (kr 200,00 pr stk)
Antall Camilla Hanssen
 (kr 270,00 pr stk)
E-post adresse
 *
Mobil
 *
Skriv inn dato og tidspunkt for avtalte privattimer
 *
 *