PRISM

PRISM ble utviklet for å legge til rettefor vurdering av de situasjonsbetingede risikofaktorer for institusjonsvold. Disse retningslinjene er beregnet for bruk i det som kan betegnes som "lukkede miljøer". Det vil si for eksempel fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger. PRISM er relevant også i andre lignende miljøer, for eksempel allmenpsykiatriske avdelinger, barnevernsinstitusjoner, sikrede bomiljø og omsorgsboliger. Manualen er på norsk.

Manualen koster: 250,- per stykk og må betales med kort.

Praktisk informasjon

Sted:
Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri

Kontaktinformasjon:
Steffen Stamnes
Telefon: 55958306
forensic@helse-bergen.no
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Pris - velg antall bøker
 *
Institusjon
 *
Helseforetak/kommune
 *
Gjør risikovurderinger selv
 *
Ønsker å få nyhetsbrev om kurs
 *
Leveringsadresse
 *
Bestillinger blir sendt på mandager. Feil i leveringsadresse kan medføre forsinkelser.
 *