Plutselig 18

Sykehuset Innlandet Avdeling for Habilitering, Oppland inviterer til kurs for foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15 -19 år. Fagpersoner i kommunen kan også delta.

 

Registreringsskjema

Etternavn
 *
Fornavn
 *
Klasse/kategori
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Eventuelle spesiele behov i forhold til mat
 *