Snøscooterseminar

Lørdag 5. april, kl. 11:00-16:00. Sted: Sandgata 30.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Naturvernforbundet inviterer til seminar om regjeringens varslede liberalisering av snøscooterkjøring. Seminaret er tiltenkt medlemmer i naturvern- og friluftsorganisasjoner som er, eller har et ønske om å bli, aktive i  dette arbeidet. Målet  med seminaret er å skolere deltagerne for å bedre kunne jobbe lokalt mot en liberalisering av fornøyelseskjøring. Vi legger også opp til gruppearbeid så deltagerne kan utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Program:
11:00 – 11:15. Velkommen. Introduksjon til seminaret.    

11:15 – 12:15. Christian Brørs Lind, Naturvernforbundet.
-Viktige argumenter mot snøscooterkjøring fra  et naturvernperspektiv.
-Bakgrunnen for den utvidete forsøksordninga.

11:15 – 11:30. Staffan Sandberg, FNF. Gjennomgang av kommunenes søknader for deltakelse i forsøksordningen.

12:30 – 13:15. Lunch.

13:15 -  14:00. Gunnar Borgos – erfaringer fra arbeid mot snøscooterkjøring i Røros kommune.

14:00 – 15:00. Gruppediskusjoner

15:00 – 15:30. Oppsummering av gruppediskusjoner i plenum.

15:30: Avslutning.

Seminaret (Inkl. lunch) er gratis.

Det blir mulighet for å  bli med ut å spise middag etterpå. Dette dekkes av den enkelte.

Påmelding skjer www.deltager.no/snoscooter. Frist: 4. april.

 

Sted: Sandgata 30
Startdato : 05.04.2014 11:00Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Hallgeir Opdal