Medlemsavgift/årskort/semesterpass 2014

Årskortet gir inngang ved alle ordinære práctica og milonga/verksted i løpet av året 2014. Semesterpasset gir tilsvarende henholdsvis vår/høst 2014.

Semesterpass/årskort kan kun kjøpes av medlemmer. Medlemsavgiften kan derfor betales samtidig.

Medlemskap og kort er personlig og kan ikke overdras.

Prisene for 2014:
- Medlemsskap: 300

- Årskort og medlemsskap: 1700
- Årskort (ved betalt medlemsskap): 1400
- Semesterpass og medlemsskap: 1000
- Semesterpass (ved betalt medlemsskap): 700

Studentpriser (gjelder ikke for PhD studenter)
- Årskort student og medlemsskap: 1500
- Årskort student (ved betalt medlemsskap): 1200
- Semesterpass student og medlemsskap: 900
- Semesterpass student (ved betalt medlemsskap): 600


The membership fee and annual card/semester pass for 2014 in Trondheim Tango Club.


The annual card gives entry to all regular practices and milonga/workshop during the year 2014. A semester pass gives the same, respectively, for either spring or fall 2014.

You must be a registered member of the club to purchase the semester pass or annual card. The membership can therefore be paid together with the different passes.

Membership and pass is personal and can not be transferred.

Prices for 2014:
- Membership: 300 NOK

- Annual card and membership: 1700 NOK
- Annual card (with membership payed): 1400 NOK
- Semester pass and membership: 1000 NOK
- Semester pass (with membership payed): 700 NOK

Student prices (not valid for PhD students)
- Annual card and membership: 1500 NOK
- Annual card (with membership payed): 1200 NOK
- Semester pass and membership: 900 NOK
- Semester pass (with membership payed): 600 NOK

If for some reason, deltager.no does not work for you due to card or bank-id problems, you can send the money to our account Sparebanken Midt Norge account no. 4202.33.08996. Send also an e-mail to finans@trondheimtango.com explaining the payment.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon