Dagskort Voss ski- og tursenter

Bilnummeret blir automatisk registrert når du kjører inn i Voss ski- og tursenter. Du må derfor registrere rett bilnummer når du betaler. 

Parkeringsvilkåra finn du her: http://skivoss.no/veg-og-parkering/betingelser/! 

 

Registreringsskjema

Klasse/kategori
 *
Registreringsnummer Bil 1
 *
Dagskort kan også kjøpes kontant ved bomstasjonen på Herre og Skutle for kr 100.
Dato
Dersom dagskortet ikke gjelder dagens dato, må dato-feltet fylles ut.
Namn
 *
E-post adresse
 *
Mobil
 *