Symposium 2013 og Nemko 60601 standardene

MTF-Symposium 12.- 13. mars 2013 på Quality Hotel Olavsgaard

Dag 1

11.30

12.30

Lunsj

12.30

12.35

Velkomst og orientering om programmet

12.35

14.00

Helseinformasjonssikkerhetsforskriften v/Kenneth Oppedal

 • Hvilke krav setter dette til HFene
 • Konsekvenser for MTU, informasjonslagring- og utveksling
 • Status i HFene

14.00

14.15

Pause

14.15

15.30

HINAS Handlingsplan v/ HINAS Harald Johnsen

 • Hva kan vi vente oss av fellesanbud de nærmeste årene
 • Hvordan kan fagmiljøet påvirke innkjøpsprosessene
 • Aktuell informasjon

15.30

15.45

Pause

15.45

19.00

NKKN

 • Innledning
 • Status v/Helse Bergen 
 • Status NKKN  i ny nasjonal database v/Leiv Hellefossmo
 • Diskusjon
 • Veien videre

19.30

Middag

Ordstyrer dag 1: Stig Koteng

Dag 2

08.30

10.30

Feilkoder

 • Status 2 år etter innføring av felles kodeverk v/Elisabeth Fahlstrøm
 • Resultat DSB-revisjoner  v/Arild Hammer
 • Kunnskapssenteret v/Eli Saastad, forsker

10.30

10.45

Pause

10.45

11.15

Ny meldeordning- Kunnskapssenteret v/Eli Saastad, forsker

10.15

11.45

Pause m/utsjekk

11.45

12.15

Nye risikovurderinger v/Øystein Bitnes, St.Olavs Hospital HF

12.15

12.50

Idedugnad til felles  prosjekter innenfor fagfeltet

12.50

13.00

Oppsummering og avslutning

Ordstyrer dag 2: Elisabeth Fahlstrøm

 

NEMKO foredrag 60601 standarene.

Konstruksjons- og dokumentasjonskrav for MTU. 60601-standardene

Foredrag av Andreas Nilsson, Nemko

Avsatt tid 4 timer, ca 12.30 til 16.30

Konstruksjons- og dokumentasjonskrav for MTU.

 • Hovedkravene i 60601-standardene
 • Risikoklassifisering
 • Risikovurdering
 • Hva er de viktigste forskjellene på krav til MTU og til annet utstyr, for eksempel en vanlig PC?
 • Bruk av utstyr som ikke tilfredsstiller 60601 i pasientområder
 • Dokumentasjonskrav 

Husk påmeldingsfrist innen fredag 1. februar 2013 klokken 1200

 Deltakeravgift.

- Symposium totalpakke inkl hotell kr 2600

- Symposium totalpakke + Nemko inkl hotell kr 2900

- Dagpakke dag 1 kr 1100

- Dagpakke dag 1 og dag 2 kr 2000

- Dagpakke dag 2 kr 1100

- Dagpakke dag 1 og dag 2 + Nemko kr 2400

- Nemko kr 1000

- Dagpakke dag 2 + Nemko kr 1400

- Middag dag 1 kr 485.

Påmelding og info om symposiet ligger på vår hjemmeside:

www.medisinsktekniskforening.no 

Sted: Quality Hotel Olavsgaard
Startdato: 12.03.2013 11:30
Påmeldingsfrist: 08.03.2013 12:00
Legg til i kalender


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Svein Medås
Tel: 99204060
svein.medaas@helse-bergen.noLik Deltager.no på Facebook: