Påmelding

ArrangørStyrenettverket i Vestfold
ArrangementBortfall av revisorplikt - hvilkekonsekvenser får det for din bedrift
StedPricewaterhouseCoopers lokaler i Larvik
Tidspunkt02.11.2011 17:45
Påmeldingsfrist01.11.2011 23:30

Vis påmeldte
Deltagerkr 125,00 
 

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 og er nå et felles initiativ fra Econa, Tekna og Advokatforeningen. Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

17.45          Registrering

18.00          Velkommen, ved arrangementsansvarlig i Styrenettverket

18.05          Presentasjonsrunde

18.15          Bortfall av revisorplikt påvirker ikke bare de minste selskapene

v/ Morten Bast Ness, partner i PwC.

Han har lang erfaring med revisjon og rådgivning av både små og store selskaper.

Små selskaper har for inneværende år mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Styrene bør gjøre en vurdering av hvordan omgivelsene kommer til å reagere før man velger bort revisjon. Men hva bør man vurdere?

Styrene i selskaper som selger til de minste selskapene bør innføre rettningslinjer for hvordan man skal forholde seg til selskaper uten revidert årsregnskap.

Hvordan tenker bankene? Hvilken betydning kan det få?

v/banksjef Hans Jørgen Ormar, Handelsbanken Larvik

19.00           Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.30           Verdikjedeeffektivisering

                   v/ Tore Karlsen, direktør i PwC.

Han har lang erfaring fra arbeid med effektiviseringsprosjekter og verdikjedeforbedringer både som konsulent, og fra programledelsen i større effektiviseringsprogrammer i Telenor.

I et marked preget av stadig sterkere konkurranse, hurtig teknologisk utvikling, økt globalisering og hyppige endringer i rammebetingelser, er vinnerne de som utnytter mulighetene som ligger i egen verdikjede. PwC har utviklet en verdikjedescanner kan på en effektiv måte avdekke om din virksomhet har utnyttet mulighetene. Scanneren identifiserer forbedringsmuligheter i din verdikjede sammen med gevinstestimater og en plan for hvordan disse gevinstene kan realiseres.

20.00           Neste styrenettverkstreff


Har du spørsmål rundt arrangementet ta kontakt med arrangøren::
Navn: Line Langnes Johansen
Mobil: 95446131
E-post adresse: llj@komplett.com


Trykk her for å tipse andre om dette arrangementet
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon