Oslo Sk°iteklubs sk°yteskole - kunstl°p - Sonia Henie ishall (Frogner stadion) vinteren 2021


OPPSTART 13. FEBRUAR

NB! Skøyteskolen er flyttet til Sonia Henie ishall ved Frogner stadion, adgang fra Kirkeveien mellom Frogner stadion og tennisbanenen.

Oppstart av skøyteskolen er flyttet til 13. februar grunnet smittevernsbestemmelsen.

På skøyteskolen lærer barna grunnleggende skøyteferdigheter og enkle kunstløpøvelser samtidig som det er lek og moro.

Erfaringsmessig vet vi at de som går 2 ganger i uken på våre skøyteskoler mestrer øvelsene bedre og får raskere progresjon. I OSK har vi flere skøyteskoler og det er mulig å delta på flere av skøyteskolene. 

Minstekrav: Man må kunne stå oppreist på skøytene uten å ha støtte.

Treningstider: 
Kl. 11:30 - 12:15 for barn født mellom 2014 og 2016
Kl. 12:15 - 13:00 for barn født mellom 2010 og 2013
På grunn av smittesituasjonen er det foreløpig ikke barmarkstrening i tilknytning til skøyteskolen.

Oppstart: 13. februar 2021, det er ikke skøyteskole i skolens vinterferie. 

Skøyteskolen og smittesituasjonen: Det er foreløpig ikke anledning til prøvetime og foresatte har ikke adgang til hallen under kurset.

Adgang til hallen: Foresatte har i utgangspunktet ikke tilgang til hallen. Er det nødvendig kan deltakere fra aldersgruppen 2014-2016 ha med en foresatt pr barn i hallen.

Trenere: Vi har erfarne trenere på isen som selv har vært aktive løpere, noen for mange år siden, andre er fortsatt aktive konkurranseløpere og hjelper våre hovedtrenere på skøyteskolen.

Bekledning under skoletiden:
Hjelm er påbudt for alle. Sykkelhjelm er helt fint å bruke.
På skøyteskolen er det viktig å ha på seg gode, varme klær som det er lett å bevege seg i. Det er viktig for trenerne å kunne se hvordan de beveger seg, derfor anbefales f.eks ull innerst, en ullbukse eller treningsbukse over.

De første kunstløpskøytene kan kjøpes i sportsbutikker eller på nettbutikk for kunstløp. Førstegangskøyter skal gi god støtte til anklene. Det er viktig å ha skarpe skøytejern. Spør gjerne trenere og leder for skøyteskolen om råd og hjelp.


Møt opp i god tid, slik at deltakerne er klare til å gå på isen kl 11:30 hhv. kl 12:15


 

Registreringsskjema